Excellence-in-ReSTI. Module 2. Project Design. (7684)
Základní informace
Excellence-in-ReSTI. Module 2. Project Design.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
distanční
angličtina

Online course Excellence-in-ReSTI

Are you interested in research and social and technological innovation?

Do you want to improve your skills in project management?

Do you prefere to study at your own pace and does the form of e-learning suit you?


If you answered YES, you are right here! We offer you a freely accessible online course Excellence-in-ReSTI.


What exactly does the abbreviation ReSTI stand for?

It means "Research, Social and Technological Innovation Project Management" and the course will present to you topics that are critical for management of projects focusing on research, social and technological innovations; you will become familiar with EU policies, as well as with topics associated with projects of social innovations, funding, IPR or marketing and communication.
Excellence-in-ReSTI. Module 2. Project Design.
2021/22
-

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy (0388)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jiří Valach
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
Krátkodobé
120 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
The Centre for Knowledge and Technology Transfer of the Charles University
Bc. Petra Práglová
cppt@ruk.cuni.cz
224 491 25
04.10.2021
04.10.2021
Další informace
https://cppt.cuni.cz/CPPTNEN-86.html