Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná ekonomie (2409)
Základní informace
Aplikovaná ekonomie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium [64-CERGE]
prezenční
angličtina
Cílem předmětu Kvantitativní metody 1 je seznámit studenty s prvky statistické inference, jmenovitě multivariačními statistickými metodami a metodami vícerozměrné datové analýzy. Studenti se obeznámí s metodami deskriptivní a inferenční datové analýzy, naučí se zkoumat a testovat vztah mezi proměnnými, stejně jako specifikovat, implementovat a interpretovat multivariační modely, včetně regresních modelů. Kurz se rovněž zaměří na empirickou analýzu a na využívání dat v praxi spolu s použitím statistického softwaru. Nedílnou součástí kurzu je empirický projekt.
Cílem předmětu Kvantitativní metody 2 je seznámit studenty se základy standardních ekonometrických metod, jakožto i s empirickou analýzou. Pravidelná praktická cvičení umožní studentům zvládnout estimační techniky, nejprve pomocí zkušebních příkladů z učebnic, poté řešením vybraných empirických úkolů a dvou empirických projektů. Tyto techniky se ve velké míře používají v ekonomickém výzkumu ve vládních institucích, mezinárodních organizacích, centrálních bankách, i ve finančním a obchodním prostředí.
Aplikovaná ekonomie
ano
matematický test a pohovor v angličtině

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Ekonomie (0311)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Politických vězňů 7, 11121 Praha 1
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
2
80 (v hodinách celkem)
10/M
Poplatky a financování
18000 Kč / program
Účatník zaplatí 18.000 Kč za 2 semestry.
základní
Přihláška
Politických vězňů 7, 11121 Praha 1
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Eliška Vinšová
eliska.vinsova@cerge-ei.cz
224005181
30.06.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK