Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Management of Science and Innovation 3 (Expert) (4935)
Základní informace
Management of Science and Innovation 3 (Expert)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
kombinovaný
angličtina
Kurz je pojat jako virtuální byznys inkubátor Univerzity Karlovy. Probíhá formou individuálního vzdělávání, koučinku a mentoringu, které poskytují skuteční praktikové z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu. Je určen studentům a zaměstnancům UK, kteří plánují začít svůj vlastní byznys vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků. Na začátku je sepsána smlouva, která stanovuje odpovědnosti mentora a mentorovaného, očekávané výstupy, termíny a schéma koučinku. MSI 3 lze kombinovat s MSI 2.
Zájemci mohou zasílat motivační dopisy průběžně.
Za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.
Zaměstnancům je kurz poskytován zdarma.
Účastníci mimo UK hradí kurzovné.
Management of Science and Innovation 3 (Expert)
ne
zaměstnanci nebo studenti UK, zájemci mimo UK hradí kurzovné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Management a správa (0413)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
successful completion of all outcomes within the deadlines as agreed in in the learning contrac
Osvědčení o absolvování kurzu
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2021/2022
zimní i letní semestr
1
210 (v hodinách celkem)
14T
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
emailem na: msi@ruk.cuni.cz
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Ing. Marie Katakalidisová
Bc. Petra Práglová
msi@ruk.cuni.cz
224 491 255
02.09.2021
04.10.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK