Přípravný kurz pro studium medicíny (PKURZ)
Základní informace
Přípravný kurz pro studium medicíny
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Děkanát [11-00900]
distanční
čeština
https://www.lf1.cuni.cz/pripravne-kurzy-1-lf
Přípravný kurz pro studium medicíny
ne
...

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Richard Buchal
Děkanát
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
2
64 (v hodinách celkem)
8/M
Pondělí - Úterý
Poplatky a financování
7000 Kč / program
Bankovní spojení pro platbu je uvedeno v SISu po podání přihlášky. Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.
základní
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Mgr. Jana Zaspalová
jzasp@lf1.cuni.cz
224964201
25.08.2021
30.09.2021