Přípravný program ke studiu na vysokých školách v angličtině – medicína (5887)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v angličtině – medicína
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Krystal) [67-17]
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
angličtina
Přípravný kurz ke studiu na lékařských fakultách v angličtině. Pořádán ve spolupráci s Abbey College.
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v angličtině – medicína
10měsíční kurz, výuka probíhá pondělí - pátek, 38 hodin týdně, 3 kulturně-poznávací aktivity
Dokončené úplné SŠ vzdělání, dosažený věk 17 let.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
PhDr. Zdeňka Malá
Středisko Praha (Krystal)
Středisko Praha (Krystal)
Termín a délka
2021/2022
Září
2
1216 (v hodinách celkem)
38 hodin týdně + 3 kulturně-poznávací aktivity
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
6900 Kč / program
Přihláška
Vratislavova 29/10, Praha 2
Ing. Alena Janovová
studref2@ujop.cuni.cz
224990455
15.06.2021