Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech se zaměřením na studenty s typologicky odlišným mateřským jazykem – ekonomie a management (3796)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech se zaměřením na studenty s typologicky odlišným mateřským jazykem – ekonomie a management
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Hostivař) [67-16]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B1 SERR, příprava na studium oborů: management, mezinárodní obchod a další ekonomicky i neekonomicky zaměřené obory. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, s typologicky výrazně odlišným mateřským jazykem, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu na českých vysokých školách (zejména v bakalářských oborech se specializací na ekonomii a management) se zaměřením na studenty s typologicky odlišným mateřským jazykem v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 hodin týdně (25–30 hodin týdně čeština a 5–10 hodin týdně odborné předměty – podle konkrétního podoboru a v závislosti na semestru)
Dokončené úplné SŠ vzdělání, dosažený věk 16 let.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Ekonomie (0311)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
Středisko Praha (Hostivař)
Středisko Praha (Hostivař)
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
2
1215 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
5740 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Petra Landergott Kalvínská
studijni.hostivar@ujop.cuni.cz
267215412
15.05.2021
Občané EU do 31.8.2021
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/specialni-pripravny-kurz-pro-studenty-z-ciny-a-dalsich-vzdalenych-zemi