Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech (3782)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech
Kód varianty (CID): 7566
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Mariánské Lázně [67-30]
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: specializace ve zdravotnictví – biomedicínské obory, přírodovědné obory – geologie, chemie, biologie, ekologie, zemědělství. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, případně s malou znalostí češtiny, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na biomedicínské a přírodovědné obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 hodin týdně (18–21 hodin týdně čeština a 14– 17 hodin týdně odborné předměty podle semestrů)
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petr Hála
Středisko Mariánské Lázně
Středisko Mariánské Lázně
Termín a délka
2021/2022
Září
2
1215 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
5740 EUR / kurz
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studref3@ujop.cuni.cz
224990455
31.05.2021
občané EU do 31.8.2021
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy