Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz k prodloužení osvědčení pro práci se zvířaty (pro absolventy SŠ) (7463)
Základní informace
Kurz k prodloužení osvědčení pro práci se zvířaty (pro absolventy SŠ)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK [11-00291]
prezenční
čeština
Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.
74892/2014-MZE-17214
Ministerstvo zemědělství České republiky
MSMT-41822/2012-201
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
6 výukových hodin
Absolvent SŠ s osvědčením pro práci se zvířaty, které přiloží k elektronické přihlášce v SIS.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Veterinářství (0841)
střední s maturitou
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
dle Ministerstva zemědělství České republiky
Garant a místo
Mgr. Viktor Sýkora
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Říjen
08.10.2021
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
8. 10. 2021
Pátek
8.10.2021
Poplatky a financování
1600 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
12.08.2021
12.09.2021
Podmínkou realizace kurzu je 15 přihlášených. Potvrzení o realizaci kurzu dostanete formou pokynu k úhradě poplatku. Poplatek prosím uhraďte do stanoveného termínu. Nezapomeňte uvést VS, SS a Vaše příjmení a jméno do zprávy pro příjemce. Děkujeme za pochopení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK