Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením (7378)
Základní informace
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením
Kód varianty (CID): 7378
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
prezenční
čeština
Teorie o zdravotním postižení, problematika TP, nejčastější diagnózy sportovců(míšní léze, mozková obrna,amputace). Význam pohybových aktivit-biologický, psychologický, sociální. Organizace akce s osobami se ZP - inkluzivní adaptované. Příprava, zajištění, pomůcky, sportovní vybavení, asistence, etické desatero, kluby a organizace v oboru.
Formou kurzu posílit získané dovednosti v oblasti osobní asistence osobám s tělesným postižením. Teoretické znalosti a praktické použití sportovního vybavení pro letní a zimní sporty osob s TP. Seznámit účastníky teoreticky a prakticky s osobní asistencí na akcích TPS, organizace akcí a kluby TPS.
A2020/0055-PC/PP
MPSV
A2020/0055-PC/PP
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Asistence na sportovních akcích osobám s tělesným postižením
Kurz je plánován jako celodenní, časová dotace odpovídá 8 hodinám
nespecifikovány

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty (1014)
střední s maturitou
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
zákon č.108/2006 Sb., zákon č.500/2004 Sb.
Garant a místo
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6
Termín a délka
2020/2021
letní semestr, Červenec
29.07.2021
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
29.7.2021
Poplatky a financování
1200 Kč / kurz
Výše úplaty: veřejnost 1200,-Kč/program
Studenti FTVS UK 1000,-Kč/program
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - 162 52, Katedra ZTV a TVL
Zuzana Neuhäuserová
neuhauserova@ftvs.cuni.cz
220 172 082
28.07.2021
28.07.2021