Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 151)
 
   Přihlásit přes CAS
Bible a umělecké dílo* (7183)
Základní informace
Bible a umělecké dílo*
Kód varianty (CID): 7183
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Kurz je věnovaný jednotlivým biblickým příběhům, osobám, motivům a jejich ikonografickému ztvárnění v průběhu vývoje dějin výtvarného umění. Účastníci budou moci během přednášek konfrontovat jednotlivá umělecká díla s biblickými texty a jejich komentáři a díky výkladu a společné diskusi nahlédnut slavná díla v nové hlubší perspektivě.
Bible a umělecké dílo*
Témata přednášek:

1. Kristus a apoštolové // 11.10.2021
2. Eucharistické motivy // 18.10.2021
3. Máří Magdaléna // 25.10.2021
4. Ježíšovy zázraky // 1.11.2021
5. Milosrdenství a milosrdný Samaritán // 8.11.2021
6. Ženské hrdinky biblických příběhů // 15.11.2021
7. Evangelisté // 22.11.2021
8. Apokalypsa // 29.11.2021
9. Mojžíšovy příběhy v kontextu NZ // 6.12.2021
10. Narození Ježíše // 13.12.2021
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Náboženství a teologie (0221)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Garant a místo
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Říjen
1
20 (v hodinách celkem)
16:00 - 17:30
Pondělí
Poplatky a financování
1000 Kč / semestr
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. V případě, že se kontaktní výuka kvůli karanténním opatřením nebude moci uskutečnit, budou všechny naše kurzy realizované distanční formou.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
ThLic. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
10.04.2021
12.09.2021
Další informace
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-110.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK