Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz & hands on workshop jícnové echokardiografie 31. 5. 2021 (7175)
Základní informace
Kurz & hands on workshop jícnové echokardiografie 31. 5. 2021
Kód varianty (CID): 7175
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
I. interní kardioangiologická klinika [15-410]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na praktické návody k vyšetřování jícnovou echokardiografií v běžné klinické praxi.
101648
Česká lékařská komora
101648
Kurz & hands on workshop jícnové echokardiografie
Termín konání: 31. 5. 2021, 8:00 - 17:30 hod.
10
Elektronicky na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
(Forma a druh studia: jiná, Program CŽV - na výkon povolání).

Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

Přihlášku vyplňte, odpovězte na dotazy ve formuláři "Dotazník k II. kurzu & workshopu jícnové echokardiografie", který je povinnou přílohou přihlášky.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Lékařská diagnostika a léčebné techniky (0914)
magisterské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
6
získání dalších odborných znalostí v oboru
Stavovský předpis č. 16 ČLK
Garant a místo
MUDr. Karel Mědílek, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika
I. interní kardioangiologická klinika
Výukové centrum lékařské fakulty (budova č. 40), Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové
Termín a délka
2020/2021
letní semestr, Květen
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
POUZE PŘIJATÍ UCHAZEČI uhradí poplatek převodem na účet na základě zaslaných informací e-mailem.
základní
Přihláška
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Studijní oddělení, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
MUDr. Karel Mědílek, Ph.D.
karel.medilek@fnhk.cz
495 834 924
18.03.2021
30.04.2021
https://www.lfhk.cuni.cz/teekurz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK