Strach, víra a naděje: obraz Židů ve filmu (7173)
Základní informace
Strach, víra a naděje: obraz Židů ve filmu
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra Blízkého východu [21-KBV]
prezenční
čeština
Anotace:
Cílem tohoto interdisciplinárního kurzu je umožnit účastníkům propojit historické události krutého 20. století s uměleckým filmovým zpracováním. Na základě vynikajících filmů
o holokaustu, natočených předními evropskými režiséry, pochopit, jak složité mohou být reakce člověka na kritickou situaci ohrožení života. Vybrané filmy kladou často nepříjemné otázky, týkající se lidské identity, zbabělosti a statečnosti, podlosti a hrdosti, chamtivosti
a velkorysosti. Kurz vychází z předpokladu, že vizuální zážitek mnohdy zanechá hlubší stopy než sebelepší přednáška a pomáhá lépe vnímat a pochopit velké historické události na základě obrazu jedince v kotli událostí, které nezpůsobil. Ve vybraných filmech se setkáme nejen s obětmi (v tomto případě Židy), ale i s tzv. obyčejnými lidmi, kteří se vyrovnávají s hrůznými činy doby, kterou si nevybrali a musí k ní zaujmout postoj. Třetina filmových projekcí jsou filmy proslavené československé nové vlny šedesátých let 20. století, kdy český film dosáhl mezinárodního ohlasu, ale uvidíme i filmy natočené v současnosti. Studenti se nejen dozví určitá historická fakta, ale naučí se vnímat a číst filmovou řeč. Přestože kurz nezahrnuje teorii filmu, budeme se aspoň částečně zaobírat obrazem, střihem a zvukem.
Strach, víra a naděje: obraz Židů ve filmu
Osnova přednášek:
1. Obchod na korze, J.Kadár, Elmar Klos, 1965, Slovenský štát za II. světové války, podstatná otázka: kdo je tady pachatel a kdo oběť? Držitel Oscara 1965
2. Démanty noci, J. Němec, 1964, inspirováno povídkou A. Lustiga Tma nemá stín, experimentální, existencionalistický hold Luisi Bunuelovi, tzv. čistý film beze slov
a hudby
3. A pátý jezdec je Strach, Zbyněk Brynych, 1965, expresionistický příběh židovského lékaře, který se rozhodne nebýt obětí
4. Spalovač mrtvol, J. Herz, 1969, na základě povídky L.Fukse, groteskní horor o panu Kopfringlovi a těch druhých
5. Evropa, Evropa neboli Hitlerjugend Solomon, A. Holland, 1990, podle příběhu Solomona Perela, který byl jak pionýrem, tak nacistou.
6. Na shledanou, chlapci, Luis Malle, 1987, klasicky vyprávěný příběh z internátní katolické školy za II. světové války
7. Ida, P. Pawlikowski, 2013, v Polsku kontroverzní film o vině, trestu a odpuštění, vizuální klenot
8. Člověk bez osudu, L. Koltai, 2005, filmově zpracovaná polozapomenutá novela I. Kertézse z r. 1975, řešící podstatnou otázku: je přežití vždycky výhra?
9. Son of Saul, L. Nemes, 2015, debut maďarského režiséra o povstání tzv. Sonderkommand v koncentačním táboře v Osvětimi, unikátní styl videoher aplikovaný ve filmu, držitel
Oscara 2014

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+
řádně a včas podaná přihláška (o zařazení rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Hudební a scénické umění (0215)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Katedra Blízkého východu
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
04.03.2022
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
4.3.2022
6.5.2022
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz