Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku (7164)
Základní informace
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra andragogiky a personálního řízení [21-KANPR]
prezenční
čeština
Anotace:
Cílem kurzu je přiblížení významného fenoménu moderní společnosti – vzdělávání v dospělém věku - v bohaté škále jeho podob. Přednášky jsou zaměřeny na nosná a podnětná témata vzdělávání dospělých v aktuálních souvislostech. Sledovány budou spojitosti s probíhajícími společenskými změnami i proměnami individuálních životních drah, které se v současnosti stávají těžko předvídatelnými a doprovázejí je rozličné nejistoty a rizika. Absolvování kurzu by mělo přispět ke komplexnímu porozumění vzdělávání v dospělém věku v současném světě.
Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu třetího věku
Osnova přednášek:
1. Celoživotní učení – realita nebo utopie?
2. Andragogika – věda o vzdělávání a učení se dospělých
3. Měnící se podoby vzdělávání dospělých v historické perspektivě
4. Možnosti orientace ve společnosti rizik – učení se a vzdělávání jako prevence a účinná reakce na soudobé sociální, zdravotní a jiné problémy
5. Funkční gramotnost a kompetence jako životní nezbytnost
6. Zájmové vzdělávání dospělých – od Aristotela k U3V
7. Generace pracovníků a jejich specifika, schopnosti a očekávání starších pracovníků a pracujících seniorů
8. Age management – řízení věkové struktury pracovníků v organizaci
9. Mezigenerační učení a sdílení znalostí v práci – význam věkové diverzity
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Katedra andragogiky a personálního řízení
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2,Praha 1
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
04.03.2022
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
4.3.2022
6.5.2022
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK