Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory (7163)
Základní informace
Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Jazykové centrum [21-JC]
prezenční
španělština
Anotace:
Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí osvojit základy španělštiny a ovládají základní gramatická pravidla. Naučí se vyjadřovat v běžných situacích a vyměňovat si informace
o každodenních skutečnostech. Zopakují si časování základních sloves, fráze a slovní zásobu využitelnou v praxi, zejména při cestování či běžné komunikaci. Kurz se věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, umění, sport, společnost, gastronomie apod.).
Konverzační jazykový kurz Španělština pro seniory
Osnova přednášek:
1. Nos presentamos
2. Esta es mi ciudad
3. Esto es mi familia
4. Rutina diaria.
5. ¡Vamos a comer!
6. Mis aficiones
7. Por la tierra, el aire y el mar
8. De vacaciones
9. ¿Qué tiempo hace hoy?

26
ukončené středoškolské vzdělání a důchodový věk 60+

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Na Příkopě 29, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
Březen
21.02.2022
1
18 (v hodinách celkem)
10:00 - 11:30 h.
Pondělí
21.2.2022
25.4.2022
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
4.5.2020-29.5.2020
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz