Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu (7161)
Základní informace
Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav translatologie [21-UTRL]
prezenční
čeština
Anotace:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s dějinami i současností českého uměleckého překladu. Na převodech stěžejních děl anglicky, německy, francouzsky, španělsky a rusky píšících spisovatelů do češtiny, respektive na překladech českých knih do cizích jazyků kurz ilustruje obecnější trendy překládání platné v různých obdobích od renesance po současnost a zaměří se také na významné překladatelské osobnosti a jejich roli v mezikulturní komunikaci. Cyklus rovněž přiblíží práci dnešních překladatelů a redaktorů literárních textů a nabídne výhled do budoucnosti překládání.

Kapitoly z dějin a současnosti českého překladu
Osnova přednášek:
1. Od Popelky k Zabijákovi (francouzská literatura v Čechách)
2. Osudy dobrého vojáka Švejka ve španělských a německých překladech
3. Zábranův Doktor Živago na pozadí dobových událostí 60. a 70. let minulého století
4. Básník a překladatel Jiří Kovtun – hledání společných rysů jazyka překladatelského a básnického
5. Puškinův Evžen Oněgin v českých překladech
6. Shakespearův Hamlet v překladu Erika Adolfa Saudka, Zdeňka Urbánka a Martina Hilského
7. Kulturní role českých překladatelek na prahu 20. století (od E. Krásnohorské po Stašu Jílovskou)
8. Překládání beletrie: radosti i strasti, oříšky a šotkové (od originálu přes překlad a redakci až po knihkupecký pult)
9. Moderní metody překládání - strojový a počítačem podporovaný překlad

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. David Mraček, Ph.D.
Ústav translatologie
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Hybernská 3, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
04.03.2022
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
4.3.2022
6.5.2022
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK