Charakteristiky známých osobností - seminář (7158)
Základní informace
Charakteristiky známých osobností - seminář
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Jedná se o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech.

Max. počet účastníků je 25 osob.

Anotace:
Cílem semináře je seznámit se s psychologickými aspekty života známých osobností. Přiblížit jejich život z různých úhlů pohledu. Hledat jejich silné a slabé, pozitivní či negativní stránky chování. U jednotlivých osobností nepůjde o vyčerpávající analýzu, ani o naprosto úplné informace o jejich životě. Půjde o jejich osobnostní charakteristiky z hlediska tehdejšího a dnešního pohledu i možnosti společnosti s cílem poukázat na zlomové, rozhodující okamžiky jejich života. Výběr konkrétních osobností bude určen při zahájení semináře a bude akceptovat návrhy posluchačů. Zaměříme se na osobnosti z kulturního, vědeckého i politického života. Rozsah analýzy budou determinovat i možnosti přístupných zdrojů.

Charakteristiky známých osobností - seminář
Osnova přednášek:
Orientační a inspirativní návrh: Rafael Kubelík, Jiří Bělohlávek, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Jiří Šlitr, Jan Werich, Jiří Voskovec, Antonín Holý, Jaroslav Heyrovský, Oldřich Nový, Luděk Munzar, Vlasta Burian, Miloš Forman, Luchino Visconti, Jan Kaplický, Josef Gočár, Maria Calasová, Ema Destinová
25
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sociologie a kulturologie (0314)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, FIlozofická fakulta, Na Příkopě 29, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
Leden
04.01.2022
1
18 (v hodinách celkem)
10:00 - 11:30 h.
Úterý
4.1.2022
1.3.2022
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz