Nice od Říma přes Savojsko k Francii (7114)
Základní informace
Nice od Říma přes Savojsko k Francii
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra politologie [23-KP]
prezenční
čeština
: Dnes je Nice pevnou součástí Francie nedaleko italských hranic, kterou si každý spojuje s mořem a turistikou. Kraj a jeho hlavní město Nice mají ale také bohaté dějiny, které odrážejí zájem velkých sousedů (historicky zejména Provence a Ligurie, resp. Francie a Itálie), od dávné antiky, kdy část pobřeží obsadili řečtí osadníci a dali mu název Nikaia. Město mezi mořem a horami se strategickým významem je dnes považované za hlavní město francouzského Azurového pobřeží. Nice, známá svou Anglickou promenádou, si dodnes dokázala uchovat svéráznou identitu a specifičnosti, počínaje jazykem přes kulinářské speciality po atypické politické tradice.
Předmětem nabízeného kurzu je představení několika etap vývoje města a kraje dodnes zvaného Nicejské hrabství (Comté de Nice). Od římské Cemenulum (dnes část města Cimiez) přes savojské a piemontské časy po dnešní politické, ekonomické a sociální reálie. Kurz umožní uchopit místní kulturu a představit některé postavy, jako je např. G. Garibaldi, Catarina Segurana, André Masséna a další.

Zakončení: seminární práce na zadané téma
Nice od Říma přes Savojsko k Francii
pátek 11:00-12:20
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Katedra politologie
Katedra politologie
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2021
31.01.2022