Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Může umění (z)měnit politiku a svět? Kultura a politika, kultura a současnost na příkladu Německa, Rakouska a Švýcarska (7112)
Základní informace
Může umění (z)měnit politiku a svět? Kultura a politika, kultura a současnost na příkladu Německa, Rakouska a Švýcarska
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Mají se umělci věnovat umění a do ničeho jiného nezasahovat? Nebo by spíše měli jít ve stopách E. Zoly a naplňovat poslání intelektuálů? Nikdy nekončící spor o roli umění ve světě rozdělil na počátku 20. století rodinu bratří Mannů. Odpovědnost vůči osudu vlastního státu tváří v tvář nacismu stála za rozpory mezi německými emigranty, tzv. vnitřní emigrací, autory zapojenými do odboje a těmi, kdo sloužili nacistickému režimu. Jak ovšem na tuto dobu reagovala německy psaná kultura po válce? Přispěla ke zpracování německé viny, k tutlání všech provinění a rehabilitaci němčiny? Vedla kultura společnost v bouřlivých 60. letech? Kladla nové otázky v multikulturní společnosti západního světa, v době technického rozvoje i obav o osud planety Země? Jak přispěli umělci k upevňování, nebo naopak k pádu totalitních režimů Německa a později NDR? Osudy Německa a Rakouska jsou propojeny s působením jejich umělců. Švýcarští tvůrci zase často reagují na celosvětové problémy jako je vztah kultur, ekologické hrozby nebo stárnutí obyvatel a vyrovnávání se s nemocemi. I Nobelovy ceny za literaturu nacházejí v německy psané literatuře kontroverzní a zároveň pozoruhodné laureáty (G. Grass, E. Jelinek, P. Handke). V kurzu se zamyslíme nad úlohou intelektuálů a budeme sledovat konkrétní příklady toho, jak kultura zasahuje do společnosti a politiky, a jak ji reflektuje, a to na příkladu kultury (literatura, divadlo, film a výtvarné umění) v německy mluvících zemích ve 20. a 21. století.

Zakončení: diskuse, seminární práce (6 stran)
Může umění (z)měnit politiku a svět? Kultura a politika, kultura a současnost na příkladu Německa, Rakouska a Švýcarska
čtvrtek 9:30-10:50
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2021
31.01.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK