Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Média zblízka II (5199)
Základní informace
Média zblízka II
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení: závěrečná debata u kulatého stolu
Média zblízka II
pátek 12:30-13:50
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Den:25.02.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:11.03.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:25.03.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:08.04.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:22.04.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:13.05.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
  
Den:20.05.2022
Čas:12:30 - 13:50
Místnost:H108
Statistika pro MŠMT
Žurnalistika a zpravodajství (0321)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Radim Wolák
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2021
31.01.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK