České křižovatky ruských soudobých dějin (6266)
Základní informace
České křižovatky ruských soudobých dějin
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Kurz nejprve zmapuje, jak ruská společnost chápe region střední Evropy a jak uvažuje o ideální podobě vztahů s ním. Následně se zaměříme na středoevropskou politiku Ruska v 19. století a 20. století, prozkoumáme strategické, politické, ekonomické i kulturní zájmy, které Rusko a české země tradičně spojují nebo oddělují. V závěru zhodnotíme dlouhodobé trendy v česko-ruských vztazích a nahlédneme, jaké změny v nich způsobila volba odlišného způsobu postsocialistické transformace politickými reprezentacemi obou zemí.

Zakončení: seminární práce na zadané téma
České křižovatky ruských soudobých dějin
čtvrtek 14:00-15:20
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Den:17.02.2022
Čas:14:00 - 15:20
Místnost:H014
  
Den:03.03.2022
Čas:14:00 - 15:20
Místnost:H014
  
Den:17.03.2022
Čas:14:00 - 15:20
Místnost:H014
  
Den:31.03.2022
Čas:14:00 - 15:20
Místnost:H014
  
Den:14.04.2022
Čas:14:00 - 15:20
Místnost:H014
  
Den:28.04.2022
Čas:14:00 - 15:20
Místnost:H014
  
Den:12.05.2022
Čas:14:00 - 15:20
Místnost:H014
  
Den:02.06.2022
Čas:14:00 - 15:20
Místnost:H014
  
Den:26.05.2022
Čas:14:00 - 15:20
Místnost:H014
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7x 2 vyučovací hodiny/semestr
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
15.11.2021
31.01.2022