Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Seminář výtvarného umění I (4545)
Základní informace
Seminář výtvarného umění I
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Náplní kurzu jsou návštěvy výstav současného umění (výběr dle aktuální nabídky) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí a dalšími zdroji. Cílem kurzu je představit současné výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií, periodik a on-line obsahů zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů. Podle možností jsou součástí také komentované prohlídky s umělci, kurátory a galeristy. Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení: esej/úvaha
Seminář výtvarného umění I
pátek od 15.00
důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Výtvarné umění (0213)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
galerie na území hl. m. Prahy
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
7 setkání za semestr
Poplatky a financování
500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
26.04.2021
10.09.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK