Vybrané kapitoly ze světových dějin I: Dějiny Ruska za vlády rodu Romanovců (1613 - 1917) - 2. ročník (7082)
Základní informace
Vybrané kapitoly ze světových dějin I: Dějiny Ruska za vlády rodu Romanovců (1613 - 1917) - 2. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav světových dějin [21-USD]
prezenční
čeština
Určeno výhradně absolventům 1. ročníku kurzu v akademickém roce 2020/2021.

Anotace:
Cyklus přednášek bude zaměřen na historický vývoj carského Ruska, resp. Ruského impéria během vlády rodu Romanovců, resp. rodu Romanov-Holstein-Gottorp. Cílem je rovněž přiblížit vývoj země i z hlediska méně známých ruských sociálních a kulturních dějin 18. a 19. století. I díky nim je možné snadněji pochopit zrod různých myšlenkových hnutí, která posléze v konečném důsledku zapříčinila rozpad Ruského impéria v roce 1917.
Vybrané kapitoly ze světových dějin I.: Dějiny Ruska za vlády rodu Romanovců (1613 - 1917) - 2. ročník
Osnova přednášek:
1. Vláda prvních Romanovců. Stabilizace po období smuty
2. Vznik Ruského impéria. Vláda Petra I. Velikého
3. Potomci Petra I. Vláda Alžběty Petrovny
4. Rusko za osvícenského absolutismu. Vláda Kateřiny II. Veliké
5. Dějiny ruské kultury 18. století
6. Období konzervativní modernizace. Vláda Alexandra I. a Mikuláše I.
7. Éra liberálních reforem. Vláda Alexandra II.
8. Dějiny ruské kultury 19. století
9. Rozpad Ruského impéria. Vláda Mikuláše II.

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Ústav světových dějin
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
15.10.2021
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
15.10.2021
25.2.2022
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz