Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Velká díla antického světa - 2. ročník (7079)
Základní informace
Velká díla antického světa - 2. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Určeno výhradně absolventům 1. ročníku kurzu „Velké okamžiky antických dějin I.“ v akademickém roce 2021/2022.

Anotace:
Přednáškový cyklus volně navazuje na předcházející dvousemestrální cyklus „Velká díla antického světa I–II“, nepředpokládá však nutně účast na něm. Kurs se soustředí na díla, která sehrála důležitou, často rozhodující roli v dějinách řecké a římské civilizace; tato díla jsou přitom významná nejen pro antickou kulturu, ale mnohdy i později pro kulturu středověkou či renesanční a obecně pro evropskou kulturu jako celek. Žánrově se jedná o díla literární, historiografická, dramatická, filosofická či vědecká, časová škála zahrnuje dobu archaickou v Řecku stejně jako poslední staletí antiky. Posluchači se seznámí také s rozdílným hodnocením těchto děl v průběhu staletí.

Velká díla antického světa - 2. ročník
Osnova přednášek:

Caesar, O válce galské
Vergilius, Zpěvy rolnické a Zpěvy pastýřské
Ovidius, Umění milovat
Livius, Dějiny
Catullus, Básně
Varro, O latinském jazyce
Horatius, O umění básnickém
Apuleius, Proměny neboli Zlatý osel
Martianus Capella, Sňatek Filologie a Mercuria
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Výtvarné umění (0213)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Ústav řeckých a latinských studií
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
08.10.2021
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
8.10.2021
18.2.2022
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
Anna.Novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK