Psychologie pro život - 2. ročník (7077)
Základní informace
Psychologie pro život - 2. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Určeno výhradně absolventům 1. ročníku kurzu v akademickém roce 2019/2020.
Anotace:
Pokračující cyklus přednášek nabízí vybrané poznatky z moderní psychologie a jejich aplikaci z rozmanitých oblastí pro zvládání nároků běžného dne v životě člověka. Přednášky podporují rozšíření psychologického pohledu na svět, přispívají k porozumění fungování člověka v něm a poskytují poznatky ke zvládání nároků každého dne v oblasti rodinných, přátelských i obecně mezilidských vztahů, informace k orientaci ve vybraných oblastech společenské praxe a svého místa v současném světě.
Psychologie pro život - 2. ročník
Osnova přednášek:
1. Psychologie štěstí v seniorském věku
2. Jídlo, nadváha, obezita a zdravý životní styl
3. Lež v mezilidských vztazích
4. Psychologie spotřebního chování
5. Co to jsou a kde se berou psychosomatické obtíže?
6. Prarodiče a vnoučata
7. Asertivní dovednosti v mezilidských vztazích seniorů
8. Lidská sexualita
9. Svědkové a oběti trestných činů

Náhradní témata:
10. Psychoneuroimunologie
11. Neuropsychologie
12. Možnosti podpory vývoje dětí
13. Jaké otázky řeší ekonomická psychologie?
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk (60+)
absolutorium 1. ročníku kurzu „Psychologie pro život“ v akademickém roce 2021/2022.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Psychologie (0313)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
Katedra psychologie
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
15.10.2021
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
15.10.2021
25.2.2022
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta a sekunda podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz