Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní identity v proměnách času (6993)
Základní informace
Kolektivní identity v proměnách času
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Anotace:
Člověk je podle starých Řeků zoón polítikon, tedy tvor společenský. Aby ale mohly lidské společnosti dobře fungovat, potřebují určité kulturní pojivo, které je drží pohromadě – tedy společně sdílenou kolektivní identitu. Ta může mít různé podoby – od národního vědomí
k lokálpatriotismu, od příbuzenství k etnické identitě, od vědomí příslušnosti k určitému náboženství k profesní identitě pracovníků v určitém výrobním odvětví. Jednosemestrální kurz představí pestrou škálu pohledů na to, jakými způsoby se lidé u nás i ve světě identifikují nebo identifikovali s určitými společenskými celky, a to za pomoci přístupů moderních etnologických věd – etnologie, sociokulturní antropologie a folkloristických studií.

Kolektivní identity v proměnách času
Osnova přednášek:
1. Vytváření moderního českého národa v 19. století za pomoci folkloru a lidové kultury
2. Vojvodovo – od náboženských blouznivců ke krajanům. Transformace kolektivních identit obyvatel české obce v Bulharsku (1781-1950)
3. Paměť a identita bývalých obyvatel dělnických kolonií na Ostravsku a Plzeňsku
4. Romové: mezi rodinou a národem (Příbuzenství versus etnicita)
5. Slovenská národní identifikace v antropologické perspektivě
6. Nacionalismus na Balkáně: vztah národnosti a náboženství
7. Konstrukce kolektivní identity v antropologii turismu
8. Brexit, skotský nacionalismus a regionální separatismus (případ Shetlandských ostrovů)
9. My vs. oni: Kolektivní identita v moderních konspiračních teoriích

ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sociologie a kulturologie (0314)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Ústav etnologie
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1, uč. 200
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
08.10.2021
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
8.10.2021
18.2.2022
Poplatky a financování
600 Kč / měsíc
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofcká fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK