Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem (6939)
Základní informace
Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Cílem programu je prohloubení dovedností v praktických disciplínách (dirigování, zpěv, čtení a hra partitur) a rozšíření a systematizace teoretických znalostí (metodika zpěvu, nácviku, možnosti propojení s pohybovými činnostmi, zapojení sborového zpěvu do výuky HV) potřebných při práci s pěveckým sborem na MŠ, ZŠ, SŠ nebo ZUŠ. Dále získání nových poznatků o zdrojích vhodného notového materiálu, o internetových portálech mapujících sborové dění, o přehlídkách, festivalech, soutěžích apod. Program je členěn na 12 tematicky částečně uzavřených celků (Taktovací technika, Příprava skladby na zkoušku, Hra partitur, Hlasová výchova ve sboru, Rozvoj vlastních pěveckých dovedností, Literatura pro dětské sbory, Metodika nácviku skladeb, Lidová píseň, Sborová hudba v liturgické praxi, Pohybová výchova ve sboru, choreografie). Většina probírané látky bude procvičována ve více lekcích.
MSMT- 39837/2020-2-1043
MSMT
Program dovedností pro učitele HV - práce se sborem
36 hodin
Učitelé hudební výchovy ze všech stupňů škol.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
Poplatky a financování
5700 Kč / program
Přihláška
PedFUK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221 900 342
13.02.2021
30.06.2022