Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Medikemp (5579)
Základní informace
Medikemp
Kód varianty (CID): 6874
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Určeno pro studenty gymnázií a zdravotnických lyceí se zájmem o studium medicíny. Program zahrnuje návštěvu špičkových teoretických a praktických pracovišť jedné z nejlepších lékařských fakult ve střední Evropě, během které si budou zájemci moci reálně ověřit, že jejich zájem o medicínu je skutečný.
Medikemp
v termínu od 26. 8. - 29. 8. 2021
40
1) student 2. nebo 3. ročníku všech typů gymnázií nebo zdravotnických lyceí ve školním roce 2020/2021
2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 25. 8. 2021)
3) prospěch za 1. pololetí školního roku 2020/2021
4) motivační krátké video

Hodnocení:
1) prospěch za 1. pololetí školního roku 2020/2021 (0 - 10 bodů)
2) motivační krátké video (0 - 10 bodů)

Umístění podle výsledného počtu získaných bodů na 1. až 40. místě.
Uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení jako přijatí na posledním místě, bude přijetí do kurzu potvrzeno (zájemci obdrží vyrozumění e-mailem).
Přihláška:
Elektronicky na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
(Forma a druh studia vyberte jiná, Program CŽV - zájmový)
POUZE v době od vyhlášení kurzu od 1. 3. 2021 do naplnění kapacity max. počtu 60 přihlášek, nejpozději však do 30. 4. 2021.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

Přihlášku vyplňte, naskenujte a vložte jako přílohu doklad o vzdělání - 1. pololetí školního roku (vysvědčení, výpis z vysvědčení, katalogový list). Dále můžete vložit různé certifikáty či osvědčení do kolonky "Příloha k žádosti".

Kontaktní osoba:
Bc. Jana Petrová, tel.: +420 495 816 486, e-mail: petrovajan@lfhk.cuni.cz
Ing. Eva Faistová, tel. +420 816 220, e-mail: faistovae@lfhk.cuni.cz

Náležitosti přihlášky:
1) doložení prospěchu 1. pololetí školního roku 2020/2021: vysvědčení / výpis z vysvědčení / katalogový list
2) motivační krátké video

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2020/2021
letní semestr, Srpen
26.08.2021
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
Čtvrtek - Neděle
26.8.2021
29.8.2021
Poplatky a financování
600 Kč / kurz
Cenu kurzu 600,-Kč budou platit až PŘIJATÍ UCHAZEČI převodem na účet na základě zaslaných informací.
základní
Přihláška
Lékařská fakulta v Hradci Králové Studijní oddělení Šimkova 870 Hradec Králové 500 03
Děkanát
Ing. Eva Faistová
faistovae@lfhk.cuni.cz
495 816 220
01.03.2021
30.04.2021
Zájemci budou informování o ne/přijetí po vyhodnocení přijímací komise na e-mailovou adresu.
Další informace
www.lfhk.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK