Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka (4886)
Základní informace
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka
Kód varianty (CID): 6854
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je seznámit vyučující ruského jazyka na základních a středních školách se současnou normou a jazykovým územ ruského jazyka, představit jim nejvýraznější jevy z oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky současného ruského jazyka, v rámci slovní zásoby bude pozornost věnována zejména otázkám přejímání z angličtiny a porovnání použití anglicizmů a původních ruských výrazů v řeči. Dalším cílem
kurzu je poskytnout účastníkům možnost upevnění a rozvoje vlastní komunikační kompetence při konverzaci s rodilým mluvčím. Účastníci současně získají představu o možných způsobech didaktizace jednotlivých témat a variantách jejich realizace ve výuce konverzace v ruském jazyce.
MSMT- 13891/2021-3-601
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
11914/2017-1
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka
Současný ruský jazyk: 4 hodiny
V tomto bloku se účastníci seznámí se současnou jazykovou normou a také jazykovým územ v oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky ruského jazyka. V rámci každé lingvistické disciplíny bude pozornost věnována aktuálním jevům, důraz bude kladen zejména na aplikovatelnost poznatků do výuky ruštiny na základní a střední škole. 4 hod
Konverzace v ruském jazyce: 4 hodiny
V tomto prakticky orientovaném bloku budou mít účastníci možnost upevnit a rozšířit si vlastní lingvistické dovednosti při konverzaci s rodilým mluvčím na vybraná témata. Témata budou volena s ohledem na potřeby vyučujících ruského jazyka na základních a středních školách.
15
Včasné podání přihlášky
Splnění požadované kvalifikace - aprobovaný učitel ruského jazyka na ZŠ, SŠ

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1, 110 00
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
800 Kč / kurz
Variabilní symbol pro platbu 625921
Informace k platbě budou upřesněny zájemcům po přijetí přihlášky
osvobozeno
Přihláška
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
01.10.2021
01.03.2022
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Iva Gecková (iva.geckova@pedf.cuni.cz)
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK