Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)
Základní informace
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Kód varianty (CID): 6602
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
prezenční
čeština
Seznámení s medicínou pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Juniorská univerzita bude zahájena 12. prosince, tématem úvodní soboty budou Lékařské obory, a to diagnostické, interní a chirurgické.
Po vánočních prázdninách bude Juniorská univerzita pokračovat třemi přednáškovými dny na téma „Krev“, „Ledviny a jejich funkce“ a „Infekce“. Studenti na nich potkají přední odborníky fakulty, kapacity ve svém oboru, kteří zároveň umějí promluvit jazykem srozumitelným i pro laiky.
Všechny přednášky se budou odehrávat v Modré posluchárně v nové budově fakulty, Alej Svobody 76, Plzeň. Slavnostní zakončení a předání diplomů absolventům Juniorské univerzity proběhne v rámci poslední přednáškové soboty, tedy 23. 1. 2021.
Podání přihlášky od 21.9.2020

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
účast
Garant a místo
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Biomedicínské centrum
Chirurgická klinika
I.interní klinika
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Klinika zobrazovacích metod
Onkologická a radioterapeutická klinika
Psychiatrická klinika
Šiklův ústav patologie
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Studijní oddělení
Plzeň
Termín a délka
2020/2021
Prosinec
12.12.2020
1
20 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
elektronicky
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
04.01.2021
Další informace
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5268-pozvanka-na-juniorskou-univerzitu-2020-2021.html