Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - elektronické modelové otázky s testem (PRI_EL)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - elektronické modelové otázky s testem
Kód varianty (CID): 6562
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
distanční
čeština
Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek.
Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství )
ano
Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr
2
80 (v hodinách celkem)
10/M
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
základní
Přihláška
elektronicky
Studijní oddělení
Mgr. Jiří Novotný
jiri.novotny@lfp.cuni.cz
377593431
31.05.2021
na kurz je možné se hlásit průběžně
Další informace
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html