Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie a finance Bc. prez. (2094)
Základní informace
Ekonomie a finance Bc. prez.
Kód varianty (CID): 6456
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut ekonomických studií [23-IES]
prezenční
čeština
Účastníci tohoto programu CŽV mohou navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu bakalářského oboru Ekonomie a finance v prezenční formě, a v případě volné kapacity i další předměty.
Ekonomie a finance
-
V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou součástí přihlášky do studijního pobytu.
Uchazeči jsou přijímání podle kapacitních možnost fakulty na základě včas podané přihlášky včetně povinných příloh.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Ekonomie (0311)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Institut ekonomických studií
Institut ekonomických studií
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
1
192 (v hodinách celkem)
6/M
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2020
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK