Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez. (5610)
Základní informace
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez.
Kód varianty (CID): 6450
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra marketingové komunikace a public relations [23-KMKPR]
prezenční
čeština
Účastníci tohoto programu CŽV mohou navštěvovat libovolný počet předmětů, které jsou součástí studijního plánu bakalářského programu Komunikační studia - specializace Marketingová komunikace a PR, a v případě volné kapacity i další předměty.
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Marketingová komunikace a public relations pro akademický rok 2020/21. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru umístili na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty na základě včas podané přihlášky a povinných příloh (kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis).


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Marketing a reklama (0414)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Katedra marketingové komunikace a public relations
Katedra marketingové komunikace a public relations
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
09.09.2020
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK