Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez. (5611)
Základní informace
Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez.
Kód varianty (CID): 6449
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra mediálních studií [23-KMS]
prezenční
čeština
Tento program CŽV svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia bakalářského studijního programu Komunikační studia, specializace Mediální studia.
Komunikační studia - Mediální studia Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Mediální studia pro akademický rok 2020/21. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru umístili na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty na základě včas podané přihlášky a povinných příloh (kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis).

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Žurnalistika a zpravodajství (0321)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Katedra mediálních studií
Katedra mediálních studií
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
09.09.2020
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK