Odborná exkurze do Plastinária Guben (6366)
Základní informace
Odborná exkurze do Plastinária Guben
Kód varianty (CID): 6366
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Odborná exkurze do Plastinária Guben - příprava materiálů pro anatomickou pitvu.
Odborná exkurze do Plastinária Guben
Odborná exkurze do Plastinária Guben 4. 4. 2020.
45
Student 1. ročníku Všeobecného lékařství
Zaplacení vstupného ve výši 13 EUR na Ústavu anatomie do 20. 3. 2020.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
certifikát
Garant a místo
RNDr. René Endlicher, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Plastinárium Guben
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Duben
04.04.2020
Krátkodobé
14 (v hodinách celkem)
Sobota - Sobota
4.4.2020
Poplatky a financování
13 EUR / kurz
Zaplacení vstupného ve výši 13 EUR na Ústavu anatomie do 20. 3. 2020. Elektronickou přihlášku není třeba tisknout a posílat.

Payment of the entrance fee 13 EUR at the Department of Anatomy by 20. 3. 2020. No need to print out and send the application.
Přihláška
elektronické podání
Mgr. Martina Krymláková
krymlakovam@lfhk.cuni.cz
495 816 486
13.03.2020
Podání přihlášky od 3.3.2020 do 13.3.2020 nebo do naplnění kapacity.
Další informace
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/