Medikemp (5579)
Základní informace
Medikemp
Kód varianty (CID): 6257
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Určeno pro studenty gymnázií a zdravotnických lyceí se zájmem o studium medicíny. Program zahrnuje návštěvu špičkových teoretických a praktických pracovišť jedné z nejlepších lékařských fakult ve střední Evropě, během které si budou zájemci moci reálně ověřit, že jejich zájem o medicínu je skutečný.
Medikemp
v termínu od 3. - 6. září 2020 (cca 3 x 8 hodin)
35
1) student 2. nebo 3. ročníku ročníků všech typů gymnázií nebo zdravotnických lyceí ve školním roce 2019/2020
2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 31. 8. 2020)
3) prospěch za 1. pololetí školního roku 2019/2020
4) motivační dopis, popřípadě krátké video

Hodnocení:
1) prospěch za 1. pololetí školního roku 2019/2020 (0 - 10 bodů)
2) motivační dopis, popřípadě krátké video (0 - 10 bodů)

Umístění podle výsledného počtu získaných bodů na 1. až 35. místě.
Uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení jako přijatí na posledním místě, bude přijetí do kurzu potvrzeno (zájemci obdrží vyrozumění e-mailem).
Přihláška:
Elektronicky na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
(Forma a druh studia vyberte jiná Program CŽV - zájmový)
POUZE v době vyhlášení kurzu od 15. 3. 2020 do 31. 5. 2020.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

Přihlášku nutno vytisknout, podepsat a s dalšími náležitostmi zaslat poštou na adresu fakulty. Přihlášky se všemi náležitostmi, které do 1. 5. 2020 nedojdou na fakultu, budou vyřazeny.
Adresa pro zaslání:
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Studijní oddělení
Šimkova 870
Hradec Králové
500 03

Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Krymláková, tel.: +420 495 816 486, e-mail: krymlakovam@lfhk.cuni.cz
Ing. Eva Faistová, tel. +420 816 220, e-mail: faistovae@lfhk.cuni.cz

Náležitosti přihlášky:
1) originál/ověřená kopie potvrzeného prospěchu školou - 1. pololetí školního roku 2019/2020
2) motivační dopis, popřípadě krátké video

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Září
03.09.2020
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
3 x 8 hodin výuky
Čtvrtek - Neděle
3.9.2020
6.9.2020
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
cenu kurzu 500,-Kč budou platit AŽ PŘIJATÍ ZÁJEMCI
základní
Přihláška
Lékařská fakulta v Hradci Králové Studijní oddělení Šimkova 870 Hradec Králové 500 03
Děkanát
Ing. Eva Faistová
faistovae@lfhk.cuni.cz
495 816 220
31.05.2020
Zájemci budou informování o ne/přijetí po vyhodnocení přijímací komise na e-mailovou adresu.
Další informace
www.lfhk.cuni.cz