Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Novinky v medicíně (3524)
Základní informace
Novinky v medicíně
Kód varianty (CID): 6143
storno, předčasně ukončeno
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Děkanát [11-00900]
prezenční
čeština
Dříve Klub absolventů - jedná se o navazující kurz pro absolventy základního kurzu Biologie člověka na 1. LF UK. Studenti se během dvousemetrového kurzu seznámí s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně. Osvědčení o absolvování programu získají účastníci kurzu s alespoň 80% účastí na přednáškách.
Novinky v medicíně
ano
120
Absolvování kurzu Biologie člověka na 1. LF UK.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
2
25 (v hodinách celkem)
1 rok
Úterý
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
500 Kč
osvobozeno
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Ing. Barbora Kasalová
bkasa@lf1.cuni.cz
224964243
30.09.2020
Od 18.4.2020 do naplnění kapacity kurzu
Přihlášky vydáváme a přijímáme osobně na studijním oddělení v úředních hodinách (po a st 7.45-12.30 hodin; út a čt 12.30-15.00 hodin; červenec a srpen: st 9.00-11.00 a 13.00-15.00 hodin). Téma kurzu Onkologie.
Další informace
http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK