Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky (168)
Základní informace
Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
Kód varianty (CID): 6139
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
Úvod do lékařské etiky. Etika, morálka, mrav.
Etika a přírodní vědy, etika a právo
Postup při řešení bioetického problému.
Popis problému, deskriptivní etika, normativní etika.

Základní etické teorie.
Hedonismus. Utilitarismus. Deontologie. Etika ctností.

Problém osoby. Od etiky kmene po Všeobecnou deklaraci lidských práv.
Status lidské osoby: kdy začíná život?

Problém osoby II. Eugenika. Akce T4. Holocaust.

Čtyři principy lékařské etiky. Princip autonomie.

Úvod do environmentální etiky. Odpovědnost na Zemi ale i vůči Zemi.
Antropocentrismus. Biocentrismus. Ekocentrismus.

Kdo je člověk? Od animismu k panmechanismu.

Gen-etika. Etika genetiky. Genové terapie. Etika mezi behaviorismem a genetickým determinismem.

Etika práce s laboratorními zvířaty. Člověk a zvíře. Altruismus u zvířat.

Lékařský výzkum a etika.
Univerzita třetího věku-Etika
ne
30
maturita
důchodový věk

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr, Říjen
2
28 (v hodinách celkem)
2 hod. 1x za 14 dní , říjen 2020 - červen 2021
Čtvrtek
Poplatky a financování
200 Kč / rok
Kurz je možné absolvovat pouze jednou.
osvobozeno
Přihláška
Ústav etiky, 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
Zuzana Filipi
zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
267102904
26.06.2020
od 15. 5. 2020 - 26. 6. 2020
Elektronická přihláška
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-195.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK