Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ (5862)
Základní informace
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
Kód varianty (CID): 6063
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Vzdělávací program je určen všem učitelům mateřských a základních škol, kteří si chtějí zdokonalit své hudební dovednosti. Zároveň poskytuje přípravu na přijímací zkoušky na obor Učitelství pro MŠ.
V jednotlivých vyučovaných předmětech si frekventanti programu prohloubí své stávající hudební dovednosti podle svých možností a schopností. Předchozí nástrojová zkušenost (hra na klavír a na zobcovou flétnu) není nutná, s každým účastníkem se bude postupovat individuálně. Obsah vzdělávacího programu: formy práce při realizaci instrumentálních činností (prezentace elementárních hudebních forem spojených s hrou na tělo a na nástroje Orffova instrumentáře), improvizace klavírních doprovodů lidových a umělých písní, seznámení se základními formami hudebně pohybové výchovy, osvojení základů pěvecké techniky, metodika práce s dětským hlasem, získání základů a prohloubení dovedností v oblasti hry na sopránovou zobcovou flétnu se zřeteli ke správné technice hry, přiblížení moderních trendů hudebního vzdělávání v předškolním a mladším školním věku, praktické osvojení principů integrativní a polyestetické výchovy.
MSMT-21030/2020-2-637
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
30 hodin
Učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Termín a délka
2020/2021
zimní i letní semestr
1
30 (v hodinách celkem)
ZS: říjen-leden; LS: únor-červen
Pátek
Poplatky a financování
3300 Kč / kurz
Podklady k platbě budou poskytnuty před zahájením programu.
Přihláška
PedFUK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Ing. Jana Budská
jana.budska@pedf.cuni.cz
221 900 342
06.01.2021
31.08.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK