Přípravný program ke studiu na vysokých školách v angličtině – medicína (5887)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v angličtině – medicína
Kód varianty (CID): 5933
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Krystal) [67-17]
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
angličtina
Přípravný kurz ke studiu na lékařských fakultách v angličtině. Pořádán ve spopráci s Abbey College.
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v angličtině – medicína
10měsíční kurz, výuka probíhá pondělí - pátek, 38 hodin týdně, 3 kulturně-poznávací aktivity
Dokončené úplné SŠ vzdělání, dosažený věk 17 let.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
PhDr. Zdeňka Malá
Středisko Praha (Krystal)
Středisko Praha (Krystal)
Termín a délka
2020/2021
Září
2
1216 (v hodinách celkem)
38 hodin týdně + 3 kulturně-poznávací aktivity
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
6900 EUR / program
Přihláška
Vratislavova 29/10, Praha 2
Mgr. Pavla Müllerová
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.06.2020