Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech – humanitní obory (3799)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech – humanitní obory
Kód varianty (CID): 5925
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha (Krystal) [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: anglistika, dějiny umění, politologie a mezinárodní vztahy, právo, management cestovního ruchu, mediální komunikace, andragogika, žurnalistika, psychologie, pedagogika, sociologie. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na humanitní obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 hodin týdně (23/17 hodin týdně čeština a 12/18 hodin týdně odborné předměty – podle konkrétního podoboru a v závislosti na semestru)
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující umění a humanitní vědy (0288)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
PhDr. Zdeňka Malá
Ing. Daniela Vlková
Středisko Poděbrady
Středisko Praha (Krystal)
Středisko Poděbrady
Středisko Praha (Krystal)
Termín a délka
2020/2021
Září
2
1215 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
5740 EUR / program
Cena je platná pro Středisko Praha – Krystal.
Cena platná pro Středisko Poděbrady: 5250 EUR
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Pavla Müllerová
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.05.2020
Občané EU do 31.8.2020.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-bakalarske-studium?from=2