Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech v angličtině – ekonomické obory (3788)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech v angličtině – ekonomické obory
Kód varianty (CID): 5910
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Poděbrady [67-40]
celoživotní vzdělávání
odborné předměty
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
angličtina
Příprava zahraničních studentů ke studiu ekonomických oborů bakalářského studia na VŠ. Příprava na přijímací zkoušky na VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na ekonomické obory v angličtině v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
2 semestry, 35 vyučovacích hodin týdně – matematika, odborná angličtina, obecná angličtina, čeština, informatika
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Ekonomie (0311)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
RNDr. Martin Melcer, Ph.D.
Středisko Poděbrady
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr
2
1215 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
6290 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Pavla Müllerová
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.07.2020
Občané EU do 31.8.2020.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/en/course/economics-pre-programme?from=3