Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) v AJ (5219)
Základní informace
Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) v AJ
Kód varianty (CID): 5895
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK [11-00291]
prezenční
angličtina
V termínu 2. - 6. 3. 2020 proběhne Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů).
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.
74892/2014-MZE-17214
Ministerstvo zemědělství České republiky
74892/2014-MZE-17214
Celoživotní vzdělávání pracovníků s VŠ vzděláním
2. 3. 2020
8.00 – 8.30 registrace
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 16:30 přednášky

3. 3. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 15:00 přednášky

4. 3. 2020
8:00 – 12:00 přednášky
12:45 – 17:00 přednášky

5. 3. 2020
8:30 – 11:45 přednášky
12:30 – 15:45 přednášky

6. 3. 2020
9:00 – 12:00 zkouška
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Veterinářství (0841)
magisterské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení Ministerstva zemědělství České republiky
dle Ministerstva zemědělství České republiky
Garant a místo
Mgr. Viktor Sýkora
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Na Bojišti 3, Praha 2
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Březen
02.03.2020
Krátkodobé
35 (v hodinách celkem)
2. 3. - 6. 3. 2020
Poplatky a financování
7800 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
03.03.2020
Přihlášky přijímáme do 17. 2. 2020. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 18 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci do 18. 2. 2020. Po tomto datu budete hradit kurzovné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK