Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech (3782)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v bakalářských programech
Kód varianty (CID): 5775
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Mariánské Lázně [67-30]
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: specializace ve zdravotnictví – biomedicínské obory, přírodovědné obory – geologie, chemie, biologie, ekologie, zemědělství. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, případně s malou znalostí češtiny, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu bakalářských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na biomedicínské a přírodovědné obory v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 hodin týdně (15–24 hodin týdně čeština a 12– 20 hodin týdně odborné předměty podle semestrů)
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petr Hála
Mgr. Dana Nevrklová
Středisko Mariánské Lázně
??? (67-50)
Středisko Mariánské Lázně
??? (67-50)
Termín a délka
2019/2020
Září
2
1215 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
5250 EUR / kurz
Cena je platná pro Středisko Mariánské Lázně.
Ceny platné pro Středisko Liberec:
1. Standardní kurz (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů): 4640 EUR
2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku češtiny): 3690 EUR
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Klára Kosová
studref3@ujop.cuni.cz
224990455
15.05.2020
Občané EU do 31.8.2019.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/medicina-a-prirodni-vedy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK