Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)
Základní informace
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Kód varianty (CID): 5770
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
prezenční
čeština
Seznámení s medicínou pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
14. prosince 2019
Den otevřených dveří – Stomatologická klinika, Medicínské centrum, Biomedicínské centrum
9:00 úvodní slovo děkana fakulty
prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
Studium Všeobecného lékařství na LF UK v Plzni
prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
Studium Zubního lékařství na LF UK v Plzni
doc. MUDr. A. Zicha, CSc.

11. ledna 2020
Vznik nového jedince
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
Hormonální cyklus ženy
prof. MUDr. M. Štengl, Ph.D.
Oplodnění, nidace a vývoj plodu v děloze
prof. MUDr. M. Králíčková, Ph.D.
Porod
doc. MUDr. Z. Novotný, CSc.

18. ledna 2020
Moderní způsoby léčby
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
Léčba ionizujícím zářením- radioterapie
prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
Endovaskulární léčba – intervenční radiologie
prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
Endoskopická léčba - artroskopie
doc. MUDr. P. Zeman, Ph.D., MBA

25. ledna 2020
Preventivní medicína a zdravý životní styl
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody
Správná výživa a její vliv na prevenci vzniku onemocnění
doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D.
Tělesná aktivita, adaptace organismu na fyzickou zátěž a její význam pro prevenci onemocnění
Doc. MUDr. A. Kroužecký, Ph.D.
Jak předcházet kardiovaskulárnímu onemocnění – preventivní kardiologie
prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.

29. ledna 2020
Poslední den PROMOCE ABSOLVENTŮ JUNIORSKÉ UNIVERZITY

16:00 Součást dne otevřených dveří LFUK
Podání přihlášky od 1.11.2019

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
účast
Garant a místo
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Biomedicínské centrum
Chirurgická klinika
I.interní klinika
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Klinika zobrazovacích metod
Onkologická a radioterapeutická klinika
Psychiatrická klinika
Šiklův ústav patologie
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Studijní oddělení
Plzeň
Termín a délka
2019/2020
Prosinec
1
20 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
elektronicky
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
30.11.2019
Další informace
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/4319-pozvanka-na-juniorskou-univerzitu.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK