Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 134)
 
   Přihlásit přes CAS
Teritoriální studia - Soudobé dějiny Bc. dist. (5614)
Základní informace
Teritoriální studia - Soudobé dějiny Bc. dist.
Kód varianty (CID): 5614
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
distanční
čeština
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia, specializace Soudobé dějiny.
Teritoriální studia - Soudobé dějiny Bc. dist.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia (specializace Soudobé dějiny) pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
neurčeno
neurčeno
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
6/M
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia (specializace Soudobé dějiny) pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati.
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK