Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez. (5610)
Základní informace
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez.
Kód varianty (CID): 5610
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Katedra marketingové komunikace a public relations [23-KMKPR]
prezenční
čeština
Kurz svým obsahem a rozsahem odpovídá 1. ročníku řádného studia bakalářského studijního programu Komunikační studia, specializace Marketingová komunikace a PR.
Komunikační studia - Marketingová komunikace a PR Bc. prez.
Kurz je jednosemestrální.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Marketingová komunikace a public relations pro akademický rok 2019/20. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru ocitli na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. O konečném návrhu na přijetí rozhoduje garant programu.


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Marketing a reklama (0414)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Katedra marketingové komunikace a public relations
Katedra marketingové komunikace a public relations
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Marketingová komunikace a public relations pro akademický rok 2019/20. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru ocitli na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. O konečném návrhu na přijetí rozhoduje garant programu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK