Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez. (5609)
Základní informace
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez.
Kód varianty (CID): 5609
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného bakalářského studijního programu studijním plánem.
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez.
Kurz má stejný rozsah a obsah jako řádné studium daného akreditovaného studijního programu.
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Česko-německá studia pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty na základě včas podané přihlášky a povinných příloh (kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis).

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Politické vědy a občanská výchova (0312)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Katedra německých a rakouských studií
Katedra německých a rakouských studií
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
6/M
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
08.09.2019
Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Česko-německá studia pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty na základě včas podané přihlášky a povinných příloh (kopie maturitního vysvědčení a strukturovaný životopis).
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty