Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Podzimní kemp pro zájemce o studium medicíny (5579)
Základní informace
Podzimní kemp pro zájemce o studium medicíny
Kód varianty (CID): 5579
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát [15-800]
prezenční
čeština
Určeno pro studenty gymnázií se zájmem o studium medicíny. Program zahrnuje návštěvu špičkových teoretických a praktických pracovišť jedné z nejlepších lékařských fakult ve střední Evropě, během které si budou zájemci moci reálně ověřit, že jejich zájem o medicínu je skutečný.
Medikemp
v termínu od 5.-8. září 2019 (cca 3 x 8 hodin)
50
1) student 2. nebo 3. ročníku ročníků všech typů gymnázií ve školním roce 2018/2019
2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 31.8.2019)
3) prospěch za 1. pololetí školního roku 2018/2019
4) motivační dopis, popřípadě krátké video

Hodnocení:
1) student 2. nebo 3. ročníku ročníků všech typů gymnázií ve školním roce 2018/2019 (0 nebo 10 bodů)
2) věk nejméně 18 let (dosažení věku nejpozději do 31.8.2019) – (0 nebo10 bodů)
3) prospěch za 1. pololetí školního roku 2018/2019 – (0-10 bodů)
4) motivační dopis, popřípadě krátké video (0-10bodů)

Umístění podle výsledného počtu získaných bodů na 1. až 50. místě
Uchazečům, kteří dosáhli stejného bodového hodnocení, jako přijatí na posledním místě bude přijetí do kurzu potvrzeno (zájemci obdrží vyrozumění e-mailem)
Přihláška:
Elektronicky na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
(Forma a druh studia vyberte jiná Program CŽV - zájmový)
POUZE v době od vyhlášení kurzu od 4. 6. 2019 do 10. 7. 2019.
Přijetí přihlášky bude potvrzeno na e-mail uvedený uchazečem.

Přihlášku nutno vytisknout, podepsat a s dalšími náležitostmi zaslat poštou na adresu fakulty. Přihlášky se všemi náležitostmi, které do 11. 7. 2019 nedojdou na fakultu, budou vyřazeny.
Adresa pro zaslání:
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Studijní oddělení
Šimkova 870
Hradec Králové
500 03

Kontaktní osoba:
Veronika Drbohlavová, +420 495 816 131/220; E-mail: drbohlavovav@lfhk.cuni.cz

Náležitosti přihlášky:
1) originál/ověřená kopie potvrzeného prospěchu školou - 1. pololetí školního roku 2018/2019
2) motivační dopis, popřípadě krátké video

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Za účast v kurzu nejsou stanoveny žádné kredity.
Garant a místo
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Děkanát
Děkanát
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Září
05.09.2019
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
3 x 8 hodin výuky
Čtvrtek - Neděle
5.9.2019
8.9.2019
Poplatky a financování
100 Kč / kurz
cenu kurzu 100,-Kč budou platit AŽ PŘIJATÍ ZÁJEMCI
základní
Přihláška
Lékařská fakulta v Hradci Králové Studijní oddělení Šimkova 870 Hradec Králové 500 03
Děkanát
Mgr. Veronika Drbohlavová
drbohlavovav@lfhk.cuni.cz
495 816 131
10.07.2019
Sezení komise pro výběr zájemců se bude konat dne 12. 7. 2019. Po tomto datu bude zasláno vyrozumění o (ne)přijetí na emailovou adresu.
Další informace
www.lfhk.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK