Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz lukostřelby (5526)
Základní informace
Kurz lukostřelby
Kód varianty (CID): 5526
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra biologických a lékařských věd [16-16150]
distanční
čeština
Kurz základních dovedností a kondice v lukostřelbě
Kurz lukostřelby
Délka kurzu během akademického roku je 56 hodin v rozsahu 2 semestrů, týdně 2 hodiny.
12
způsobilost pro konání tréninku

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty (1014)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
přítomnost na 80% hodin výuky
Garant a místo
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra biologických a lékařských věd
tělocvična FVZ UO Hradec Králové
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
2
56 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / program
500 Kč
Přihláška
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Děkanát fakulty
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
kudlackova@faf.cuni.cz
495067365
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK