Zdravý životní styl člověka (167)
Základní informace
Zdravý životní styl člověka
Kód varianty (CID): 5353
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
Studium je zaměřeno na obory hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství. Cílem je seznámit posluchače s možnostmi a způsoby ochrany a podpory zdraví různých skupin populace. Výuka je zaměřena na studium zdraví člověka a jeho změn ve vztahu k životním podmínkám a životnímu stylu.

Univerzita třetího věku
Časový a obsahový program bude přihlášeným posluchačům rozdán na začátku kurzu.
90
maturita
důchodový věk
80% účast na přednáškách (min. 12 přednášek)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Ústav hygieny 3. LF UK
Ústav hygieny 3. LF UK
3.LF UK, Ruská 87, Praha 10
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
3
90 (v hodinách celkem)
3 roky, vždy v letním semestru
Úterý
Poplatky a financování
150 Kč / kurz
Jedná se o poplatek za 1 semestr, tj. za celý kurz 450,-Kč.
osvobozeno
Přihláška
Ústav hygieny, 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Ústav hygieny 3. LF UK
Marta Zezuláková
marta.zezulakova@lf3.cuni.cz
267 102 623
02.12.2019
Přihlášky se podávají od května 2019 do 2.12.2019
Další informace
http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/studijni-programy/celozivotni-vzdelavani.html